Tee ostotarjous

Mikäli tarvitsette neuvoa tarjouksen ehtojen kanssa, olkaa yhteydessä. Laadimme virallisen tarjouksen sähköisesti allekirjoitettavaksi tässä annettujen esitietojen perusteella. Varauduthan ilmoittamaan henkilötunnuksesi loppuosan sähköistä allekirjoituspyyntöä varten.

Pyydäthän kaikki kohteen asiapaperit ennen lomakkeen täyttämistä.

Kaupan ehdot
Sopimussakko

Osakehuoneistojen kauppaa ja vuokraoikeuden kauppaa rakennuksineen koskeva sopimussakko on puolin ja toisin 4 % tarjotusta kauppahinnasta. Mikäli ostotarjouksen tekijä kieltäytyy tekemästä lopullista kauppaa mahdollisten ehtojen täytyttyä ja myyjän hyväksyttyä tarjouksen, tarjouksen tekijä sitoutuu maksamaan myyjälle sopimussakkona 4% tarjotusta kauppahinnasta. Mikäli myyjä kieltäytyy tekemästä hyväksymänsä tarjouksen mukaista kauppaa, myyjä sitoutuu maksamaan ostotarjouksen tekijälle vastaavan sopimussakon.

Asiakirjat
Kaupan toteutumisen edellytyksenä on

Mahdollisen tarkastuksen kustannuksesta vastaavat ostaja ja myyjä puoleksi. Osapuolet sopivat yhdessä käytettävästä tarkastajasta.

Muut asiat
Yhteystiedot
Tiedostan, että tarjouksen antamisen yhteydessä minun on todistettava henkilöllisyyteni. Hyväksytyn tarjouksen mukainen sopimus katsotaan syntyneeksi, kun välittäjä ilmoittaa tarjouksen hyväksymisestä tarjouksen tekijälle tarjouksen voimassaoloaikana.
Tarjouksen voimassaoloaika (johon mennessä myyjän on vastattava tarjoukseen)
Tarjouksen antamisaika on sama kuin sen lähetysaika
Tarjouksen lähetettyäsi saat automaattisen vahvistusviestin. Ilmoitathan kuitenkin tekemästäsi tarjouksesta, jotta voimme varmistua sen saapumisesta.