Erimielisyyksien ratkaiseminen

Uusi KSL 2: 8b § edellyttää, että elinkeinonharjoittaja antaa etukäteen kuluttajalle tiedon sekä siitä, mikä riidanratkaisuelin on toimivaltainen käsittelemään kyseisen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä riita-asioita, että siitä, mikä on ko. riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoite. Tiedot on annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja helposti saatavilla olevalla tavalla elinkeinonharjoittajan verkkosivustolla, jos sellainen on.

Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).